Svenskt Trä

Bygg en skateboardramp

Uppdaterad 2021-07-18

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Trä – det naturliga valet till skateboardramper

Trä är ett av våra mest använda material i alla typer av byggande och konstruktioner. Många börjar som barn med att bygga båtar och lådbilar och fortsätter som vuxna med att bygga egna hus och sommarstugor. Trä används också i stora byggnadsverk såsom broar och flervåningshus. Till skateboardramper och andra konstruktioner för skateboardåkning är trä ett bra val.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Om trä

Trä är ett naturmaterial med många goda egenskaper. Det är starkt, flexibelt, hållbart och miljövänligt. För att behålla de goda egenskaperna är det viktigt att välja rätt trä för rätt ändamål och att använda materialet på rätt sätt. När man bygger skateboardramper ska man välja hållbart och robust trävirke. Det innebär som regel att man bör använda impregnerat eller behandlat trä. Läs mer i byggbeskrivningarna Bra att veta om impregnerat trä och Nymålning av utvändigt trä.

Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä träskyddsklass NTR/A till:

  • trä i kontakt med mark
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
  • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

 

Välj tryckimpregnerat trä träskyddsklass NTR/AB till:

  • oskyddat trä ovan mark.

Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. Läs mer i byggbeskrivning Skruv- och spikguide.

Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med färg eller penetrerande grundolja. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Skivmaterial

Till ramper och andra konstruktioner för skateboardåkning bör man välja skivmaterial som tål påverkan från väder och vind. Det finns en rad alternativ på marknaden. Man kan till exempel välja björkplywood eller vattenbeständig formplywood wira/film. Skivor av björkplywood är mycket bra till skateanläggningar men materialet är inte behandlat och måste därför målas två gånger per år. Skivor av wira-plywood är färdigbehandlade och bra att använda för skateboardramper. Livslängden för dessa två typer av skivor är ungefär densamma. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om träskivor.

Dimensioner

Ramper och konstruktioner för skateboardåkning kan utformas på olika sätt och i olika storlekar och kräver olika dimensioner på trämaterialet. Här visas några standardtyper och förslag på dimensioner. Vanligast är att man använder antingen 45 x 95, 45 x 145 eller 45 x 195 till de bärande delarna, konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.

Bakgrund

På följande sidor visas och förklaras hur man bygger några standardkonstruktioner för skateboardåkning. Byggbeskrivningen är framtagen i samarbete med TreFokus AS i Norge, Skateguiden och erfarna skateboardåkare.

Curb 2 438 x 1 218 x 315

1 Bygg två ramverk såsom visas på ritningen, 2 420 långa och 250 höga.

2 Skruva fast en 40 bred remsa av 15 plywood i ytterkanten längs den ena sidan. Remsan ska vara 2 420 lång.

3 Spika på reglar som är 1 150 långa med mellanrum på cirka 200.

4 Kläd in sidorna på curben med skivor på 9 tjocklek. Skruva fast skivorna.

5 Skruva fast VKR-röret (fyrkantsjärn) på plywoodremsan. Borra hålen en bit in och på mitten av VKR-röret så som ritningen visar. Gör mellanrum på cirka 500. Använd 5 mm borr för att borra genom hela järnet och 10 mm borr för hålen på ovansidan så att skruvarna blir försänkta.

6 Skruva på skivan till platån så att den ligger an mot VKR-rörets långsida.

Materialspecifikation curb

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Benämning Dimension Längd Antal (st.)
Reglar till stomme 45 x 95 ca. 23 m  
Björkplywood till inklädnad 9 x 1 220 x 2 440   1
Björkplywood till platån
och remsan
15 x 1220 x 2 440   1
VKR-rör (fyrkantsjärn) 3 x 50 x 50 2 438 1
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

Bank 3 609 x 2 438 x 1 000

1 Lägg ut en 3 600 lång regel på marken. Spika sedan ihop två 850-långa reglar med en regel på 1 100 och fäst i änden på den långa regeln. Sätt samman tre likadana sådana konstruktioner och lägg dem bredvid varandra med mellanrum på cirka 1 068.

2 Såga tre stödben på 2 442, snedsåga i bägge ändar och spika fast de tre lutande stödbenen upptill i ramen. Snedsåga de tre reglarna på marken så att reglarnas ändar ansluter till stödbenen.

3 Spika fast 2 420 långa reglar på hela banken – på de lutande stödbenen och på platån. Gör mellanrum på cirka 200.

4 Kläd in bankens sidor med skivor med 9 tjocklek. Fäst skivorna med skruv.

5 Skruva fast en 280 bred och 12 tjock skiva på den nedersta regeln så att den ligger ned mot marken. Ovanpå den skruvas en stålplatta med 3 tjocklek. Försänk skruvhuvudena.

6 Lägg på åkytan och platåskivan. Tjockleken ska vara 15. Fäst skivorna med skruv.

Materialspecifikation bank

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Benämning Dimension Längd Antal (st.)
Reglar till stomme 45 x 95 ca. 60 m  
Reglar till stödben 45 x 145 ca. 8 m 1
Björkplywood till inklädnad 9 x 1 220 x 2 440   3
Björkplywood till åkytan och platån 15 x 1220 x 2 440   3
Björkplywood som
underlag till stålplattan
12 x 280 x 2 440   1
Stålplatta 3 x 340 x 2 438   1
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

Miniramp 7 518 x 2 444 x 1 140

1 Rita upp och såga ut sex ”böjar” från skivor med 12 tjocklek. Hur man gör framgår av figuren. På detta sätt får man ut två böjar från en skiva.

2 Reglar på 7 500 läggs ut bredvid varandra som tre bärreglar. Lägg dem på högkant med mellanrum på 1 143. Lägg på reglar vågrätt med en höjdskillnad på cirka 10 från varandra (det skapar ett fall som gör att regnvatten rinner av).

3 Mät 1 000 ut från mitten av reglarna på yttersidorna och skruva fast böjarna där.

4 Sätt samman bärreglarna med hjälp av en regel på varje sida invid änden av böjarna. Botten i minirampen ska vara en rektangel med vinklar på 90°. Detta kontrollerar man enklast genom att mäta att diagonalerna mellan reglarnas ytterkanter är lika långa.

5 Spika fast de reglar som ska vara i botten på rampen med mellanrum på cirka 170.

6 Montera den regel som ska stå lodrät i bakre kanten på böjen på alla sex ställen. Reglarna ska sluta 115 från böjens högsta punkt. Sätt fast alla böjarna.

7 Skruva på reglar 2 420 i båda böjplanen med mellanrum på cirka 170. Såga ut hack och fäst med vinkeljärn i den mittersta böjen. Den översta ribban snedsågas så att den ligger an mot reglarna i ramverket.

8 Montera de lodräta reglarna i bakre kanten av platån på båda sidorna. Sätt fast dem med trekantiga plywoodlaskar som visas på ritningen.

9 De sex bärreglarna till de båda platåerna läggs på högkant och fästs med trekantiga plywoodlaskar.

10  Spika fast reglarna (2 420) ovanpå de båda platåerna med mellanrum på cirka 170.

11  Kläd in platåerna med skivor på 9 tjocklek. Skivorna skruvas fast.

12  Skruva på två lager med skivor på 9 tjocklek till åkyta, börja med rampens botten. Förskjut skivorna på lager nummer 2 så att fogarna inte kommer på varandra. Snedsåga skivorna upptill så att konstruktionsröret (coopingen) passar in.

13  Gör hål i coopingen i båda ändarna. Borra först ett hål på 5 och använd sedan 10 borr till topphålet så att skruvarna blir försänkta. Skruva fast coopingen. Den ska sticka ut cirka 5 utanför åkytan och 5 ovanför skivan på platån.

14  Skruva på platåskivan.

Materialspecifikation miniramp

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Benämning Dimension Längd Antal (st.)
Björkplywood till böjarna 12 x 1220 x 2 440   8
Björkplywood till platåerna 15 x 1220 x 2 440   2
Björkplywood till åkytor
och inklädnad
9 x 1 220 x 2 440   14
Reglar till stomme 45 x 95 ca.130 m  
Konstruktionsrör
(stålrör) till cooping
ø 60,3 x 2,9 2 454 2
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan