Svenskt Trä

Bra att veta om impregnerat trä

Här får du information om det som är bra att veta om impregnerat trä.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Träskyddsmedel

Impregnerade trävaror som är NTR-klassade (Nordiska Träskyddsrådet) och säljs i bygg- och trävaruhandeln är industriellt impregnerade med vattenbaserade kopparmedel. Kopparsalterna, vilka fixeras till träets celler, ger den karakteristiska gröna färgen.

Oljelösliga medel består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för industriell impregnering av snickerier.

Egenskaper

Vid industriell impregnering ökas träets motståndskraft mot träförstörande organismer. Om rätt impregnerat virke används på rätt plats kan man förvänta att träet behåller sin funktion i 20 år eller mer.

Virke som impregnerats med vattenbaserade träskyddsmedel, ”det gröna virket”, har praktiskt taget samma egenskaper vad gäller fuktrörelser och sprickbildning som obehandlat virke. Vattenbaserad impregnering ger upphov till viss fiberresning och temporär dimensionsförändring hos det impregnerade träet. För att trä i utsatta situationer ska klara krav på både biologisk beständighet och kvalitet måste hela splintveden av furu impregneras, ända till kärnan.

Väljer man NTR-impregnerat virke av furu garanteras inträngning till kärnan i träskyddsklasserna NTR/M, NTR/A och NTR/AB, vilket ger absolut längsta hållbarhet och livslängd.

Ytbehandling och underhåll

Virke impregnerat med vattenbaserade träskyddsmedel kan ytbehandlas (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat trä om det är ordentligt torrt. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Det behöver normalt inte underhållas, om inte särskilda estetiska krav kräver detta.

Trädgårdsmöbler, lekredskap, altangolv och liknande konstruktioner kan vid behov behandlas med träolja för att reducera fuktrörelse och sprickbildning. Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller mikrobiell påväxt, bör det först tvättas med trärengöringsmedel.

Färgen på målat eller laserat impregnerat trä kräver ungefär samma underhåll som färg på motsvarande vanligt trä.

Läs mer i byggbeskrivningarna Nymålning och Måla utomhus.

Fästdon och beslag

Det är väsentligt att fästdon och andra detaljer av metall som står i kontakt med det impregnerade träet har sådan korrosionshärdighet att varaktigheten blir lika lång som för det impregnerade träet.

Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Läs mer i byggbeskrivning Skruv- och spikguide.

Undvik bearbetning

För att uppnå maximal varaktighet hos virket ska man undvika bearbetning och klyvning. Man riskerar annars att blottlägga kärnveden i furu som, trots viss naturlig beständighet mot träförstörande organismer, inte har samma skydd som den impregnerade splintveden i furu.

För konstruktioner i mark eller vatten bör man tänka på att alltid vända obearbetade ytor nedåt och bearbetade uppåt. Det obearbetade ändträet har nämligen det bästa skyddet.

Där det är oundvikligt med kapning och viss bearbetning, bör man efterbehandla dessa ytor med ett träskyddsmedel, behörighetsklass 3, avsett för ytbehandling.

Spill

Avfall och spill från impregnerat trä ska hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor.

Vid val av träskyddsklass

För att kunna välja rätt träskyddsklass för virket måste man beakta:

  • konstruktionens användning och utformning och därmed förknippad risk för angrepp av träförstörande organismer, till exempel rötsvampar och insekter
  • önskad livslängd
  • de ekonomiska och personsäkerhetsmässiga följderna av ett eventuellt angrepp av träförstörande organismer.

Utan lång livslängd på träkonstruktionen är det svårt att uppfylla kravet på minsta miljöpåverkan. Tänk därför på att inte bygga för nuet utan för framtiden.

Träskyddsklasser

Klassning enligt svensk standard SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:2017 beskriver fyra träskyddsklasser impregnerat trä av furu och NTR Dokument nr 1:2017 Del 2 beskriver två träskyddsklasser impregnerat trä av gran.

Svenskt NTR-klassat virke är dimensionsbundet. Detta innebär att de grova dimensionerna, 45 x 145 mm och grövre, vilka används i bärande konstruktioner och ofta i markkontakt, alltid impregneras i träskyddsklass NTR/A. Tunnare dimensioner impregneras normalt i träskyddsklass NTR/AB.

Företag som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Impregnerat virke enligt NTR märks paketvis med nedanstående kvalitetsmärken. För sågat och hyvlat NTR-virke gäller även styckvis märkning med antingen NTR-märken eller motsvarande färgmärkning. Blå färgkod gäller för NTR/M, vit färgkod för NTR/A, gul färgkod för NTR/AB, röd färgkod för NTR/B och orange färgkod för NTR/Gran.

Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Impregnerat trä - träskyddsklasser, användningsområden och märkning
Färgkod: blå Färgkod: vit Färgkod: gul Färgkod: röd Färgkod: orange
NTR/M
Trä av furu i havsvatten
(salthalt 0,5 - 3,0 procent).
NTR/A
Trä av furu i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att det inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut.
NTR/AB
Trä av furu ovan mark.
NTR/B
Trä av furu ovan mark, färdiga utvändiga snickerier.
NTR/Gran
Trä av gran till utvändig beklädnad.
Användningsområde
Konstruktioner i havsvatten (salthalt 0,5 - 3,0 procent) där trä kan angripas av skepps­mask eller borrgråsuggor samt konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar.
Exempel: Bryggor, pålar och andra träkonstruktioner i
havsvatten.
Konstruktioner i permanent kontakt med mark, sötvatten eller bräckt vatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut. Ger skydd mot
trä­förstörande svampar och insekter.
Exempel: Stolpar, stängselstolpar, broar, trädgårdstimmer, utvändiga trappor, balkonger, tralläkt direkt på mark, sötvattensanläggningar (bryggor med mera), syllar, regelkonstruktion under tralläkt, lekplatsutrustning och motionsredskap.
Virke som är utsatt för väder och vind eller kondens men som inte är i kontakt med mark
eller vatten och där utbyte av skadade delar eller person­säkerheten inte är av avgörande betydelse. Ger skydd mot träförstör­ande svampar och insekter.
Exempel: Staket och plank, spaljéer och pergolor, utvändiga panelbrädor, vindskivor och vattbrädor, takläkt och tralläkt ovan mark.
Trä i konstruktioner där risk för angrepp av vedförstör­ande svampar föreligger, dock inte i kontakt med mark eller stadigvarande i vatten. Ger skydd mot träförstör­ande svampar. Används inom snickeriindustrin.
Exempel: Utvändiga snickerier såsom fönster och ytterdörrar och liknande färdig­bearbetade snickeriprodukter.
Trä av gran till utvändig beklädnad.
Exempel: Utvändiga panelbrädor, vindskivor, vatt­brädor, ströläkt, bärläkt och spikläkt.
Inträngning

Beställning

Vad bör du tänka på innan du besöker din bygg- och trävaruhandlare?

  • Börja med att göra en enkel skiss över den tänkta byggnationen. Beräkna mått och storlek för att kunna avgöra virkesåtgång. Rådgör med personalen om användningsområde, kvalitet och dimensioner etcetera.
  • Se till att du får svenskt kvalitetsimpregnerat NTR-virke.
  • För fler idéer till ditt utomhusbygge se www.byggbeskrivningar.se eller www.byggaute.nu­.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om träskydd och impregnerat trä, kontakta:

Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307
104 22 Stockholm
Tel: 08-791 23 60
Fax: 08-508 938 93
info@traskydd.com
traskydd.com
byggaute.nu­

Exempel på användningsområden för olika träskyddsklasser

Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Träskyddsklass
Träskyddsklass och märkning Färgkod: blå Färgkod: vit Färgkod: gul Färgkod: röd Färgkod: orange
Markering av träskyddsklass på bilden
Användningsområde          
Saltvattenanläggningar (salthalt 0,5 - 3,0 procent)        
Bryggor, hamnar i havsvatten        
Bryggor och broar i sötvatten        
Stolpar till grindar, staket och plank        
Utvändiga trappor        
Lekplatsutrustning        
Trädgårdstimmer och trädgårdkompost        
Regelkonstruktioner under tralläkt        
Staket och plank        
Utvändiga panelbrädor      
Vindskivor och vattbrädor      
Strö- och bärläkt, spikläkt      
Blomlådor, spaljéer och pergolor        
Tralläkt ovan mark        
Trädgårdsmöbler        
Färdiga utvändiga snickerier
till exempel fönster och ytterdörrar
       
www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan