Svenskt Trä

Tips för altanbygge

Fristående trädäck. Foto Annie Anderberg

Vi bygger som aldrig förr och många passar under sommaren på att få klart den efterlängtade lekstugan eller det behövliga cykelförrådet. Det mest populära byggprojektet i Sverige är altanen. Vår expert Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä, ger sina bästa tips för exemplariskt altanbygge.

Uppdaterad 2022-06-10

Publicerad 2020-05-06

Planera storlek och läge
Något att tänka på innan bygget påbörjas är solfaktorn. Överväger morgonsol, middagssol eller kvällssol? Tänk även på syfte och storlek. Är altanen för 50 eller 10 middagsgäster?

Välj material
Tryckimpregnerat eller kärnfuru? Till själva byggandet är virkesval och -kvalitet viktigt. En grundregel är att alltid använda tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR A till konstruktioner i kontakt med mark eller sötvatten, samt vid konstruktioner där det är svårt att inspektera och byta ut virket. Tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR AB används till konstruktioner ovan mark. En bärande altankonstruktion, med delar som är i kontakt med mark, bör bestå av tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR A.

Till trallgolv rekommenderar vi tryckimpregnerad furu av träskyddsklass NTR AB eller kärnfuru som har hög naturlig beständig mot röta. Kärnfuru är dock inte lika beständigt som tryckimpregnerat virke.

För altanstaketet rekommenderas virke av gran med finsågad yta eller tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR AB. Till staketstolpar används tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR A.

Virket ska vara högst 16 % i fuktkvot vid målningstillfället vilket även gäller för tryckimpregnerat virke. Detta för att färgen ska fästa på bästa sätt. Ändträt bör skyddas med penetrerande grundolja

Underhåll din trall
Tryckimpregnering behöver i regel inte underhållas för varaktighetens skull. Korrekt tryckimpregnerat trä garanterar ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet bör man med jämna mellanrum tvätta, låta torka och sedan bestryka trallen med träolja.

Läs mer:
Altan
Trädäck på mark
Montering av trall

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2022-06-10

Publicerad 2020-05-06

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan