Svenskt Trä

Bygg en trädgårds- kompost

Uppdaterad 2021-06-30

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Kompostbehållare

Att samla trädgårdsavfallet i en kompostbehållare underlättar renhållningen på tomten. Som belöning får man efter en tid hinkvis med härlig svart mylla.

Förvandlingen påskyndas när ett stort antal små jordbruksarbetare – kompostmaskar, lövmaskar och andra synliga och osynliga kryp – får ta komposten i besittning som bostad, arbetsplats och matställe.

På internet finns en stor mängd information som beskriver hur man går till väga vid kompostering.

Konstruktion

Den kompostbehållare vi beskriver här är gjord med en lång baksida plus fem mindre, lika stora luckor för gavlar, framsida och mellanvägg. Delarna hålls ihop av sprintar genom iskruvade öglor.

Ritningens mått ger två lika stora fack, det ena för färskt avfall, det andra där nedbrytningen pågått en tid. Längd gånger bredd gånger höjd är: 1 990 x 1 028 x 745, men det går bra att ändra mått efter behov. Kompostbehållaren kan till exempel förlängas med ett tredje fack som kan utöka behållarens volym, eller användas för tillfällig förvaring av den sållade jorden och/eller de halvförmultnade rester som blir över vid sållning, och som ska strös in på nytt i komposten.

För att utöka med ett lika stort fack förlängs baksidans brädor med 962, från 1 862 till 2 824. Antalet små luckor kan ökas från 5 till 7 stycken.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Arbetsgång

Såga först till allt virke. Märk, på en av stolparna, ut delningen 130 för de liggande brädorna. Stolpen används sedan som mall. Stolparnas nedre ändar ligger kant-i-kant med den nedre liggande brädan.

Mät sidornas yttermått och kontrollera att vinklarna är räta med hjälp av vinkelhake. Spika brädorna i ordning 1 till 8 enligt bilden. Vik och nita spikarna på baksidan.

När alla sidor är färdigspikade skruvas skruvöglorna in, upptill och nedtill, så att öglornas hål kommer mitt över varandra när sidorna är uppställda. Två öglor i ena sidan, en i varje angränsande sida, se detaljbild A.

Ställ sidorna på plats. Underlaget bör vara vågrätt. Använd gärna några av virkets spillbitar, eller betongplattor som underlag i hörnen. Lås ihop konstruktionen med sprintarna genom skruvöglorna.

När man lossar den ena sidans sprintar och lyfter bort den går det lätt att ösa ur den komposterade jorden.

Ytbehandling med exempelvis transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att små sprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med penetrerande grundolja.

Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

 

 

Materialspecifikation

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Benämning Dimension Längd (m) Antal (st.)
Tralläkt impregnerat
träskyddsklass NTR/A
22 x 95 ca. 12 6 à 1 862
Tralläkt impregnerat
träskyddsklass NTR/A
22 x 95 ca. 27 30 à 900
Tralläkt impregnerat
träskyddsklass NTR/A
22 x 95 ca. 10 13 à 740
Varmförzinkad spik 2,0 x 50   ca. 250
Förzinkade skruvöglor (eller grövre) 20 x 8   38
Varmförzinkad spik som sprintar 4,0 – 125   12
Observera Spill är inte medräknat.
Till sprintar kan man i stället använda vinkelkrokar eller tråd med minst 3 mm diameter, som bockas.
www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan