Svenskt Trä

Hemsidor från Svenskt Trä

Här hittar du sidor och länkar som Svenskt Trä står bakom.

Uppdaterad 2021-05-18

Publicerad 2020-05-29

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Här nedan kan ni besöka våra olika hemsidor med massa information om trä och träbyggande.

Svenskt Trä - Information om trä


Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden.

Trä har sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, trall, virke för staket och stolpar med mera.

Trä är också ett uppskattat och beprövat byggmaterial. Idag byggs cirka 90 procent av enfamiljshusen i trä. Vad avser flervåningshusen är trä ett material på stark frammarsch inom modernt byggande och idag byggs nästan 10 procent av flervåningshusen med trästomme. Trä används även i andra konstruktioner till exempel som bärande konstruktion i hallbyggnader (40 procent av nybyggnationerna) och broar (20 procent av nybyggnationerna).

Läs mer: Svenskt Trä - Information om trä

Trärådhuset


Trärådhuset är en webbapplikation från Svenskt Trä för dig som är mån om att bygga rätt. I Trärådhuset kan du få hjälp med relevanta konstruktionsdetaljer, du kan designa med trä och skapa något unikt med färg och form i vårt designverktyg – interiört eller exteriört.

Få information och lära dig det mesta om bygglov samt även få exempel på virkesdimensioner och kvaliteter för virke, skruv, spik och beslag. Dessutom kan du hitta många intressanta byggtips för dina byggprojekt i trädgården.

Med panelväljaren gör du enkelt en egen beräkning genom att fylla i dina förutsättningar för projektet. Du kommer då att se hur mycket du sparar genom att köpa industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor enligt CMP-systemet.

Det finns även ett hjälpmedel som heter beräkningsverktyget och där kan du få hjälp att beräkna lutningar, vinklar, areor och volymer med mera.

Trärådhuset är anpassad för smartphones och surfplattor för att det ska vara enkelt för alla byggare att använda den – även direkt på byggarbetsplatsen.

Läs mer: Trärådhuset

Träprodukter


Svenskt Träs Produktkatalog är svensk sågverksnärings digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper

Läs mer: Träprodukter

Snickra med barn


Hej!

Vi heter Fixa och Trixa och tycker att det här med att snickra och bygga i trä är det roligaste som finns. Här kan du få tips på saker du kan bygga och verktyg som är bra att ha. Här kan du också lära dig varför det är bra att använda trä och hur mycket trä det finns i ett vanligt rum.

Tänk på att det kan vara bra att fråga någon vuxen innan du börja bygga!

Läs mer: Snickra med barn

TräGuiden


TräGuiden är med över 5 000 sidor Sveriges största webb för byggkonstruktioner. Sök bland konstruktionsexempel, dimensioneringstabeller, CAD-ritningar och information om trä.

Läs mer: Träguiden

Om limträ


Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

Läs mer: Om limträ

Tidningen Trä


Ta del av dom senaste nyheterna från vår tidskrift Svenskt Trä.

Läs mer: Tidningen trä

Träpriset


Träpriset delas ut av Svenskt Trä och är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Bland tidigare vinnare återfinns arkitekterna Gert Wingårdh, Jan Gezelius och Carl Nyrén. Träpriset instiftades av Träinformation och delades ut första gången år 1967.

Träpriset är ett hederspris som delas ut av Svenskt Trä. Det är ett pris för god arkitektur i trä och ska spegla och utveckla vår samtida arkitektur. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige, till exempel ett hus, en bro eller en anläggning. Trä ska användas med särskilda arkitektoniska kvalitéer och gärna i kombination med andra material. Den konstruktiva utformningen samt systemlösningar ska visa prov på riktigt bruk och behandling av trä. En viktig dimension att väga in i bedömningen är trämaterialets förmåga till att kunna användas med hög resurseffektivitet. Resultatet blir social, miljömässig och ekonomisk nytta för både enskilda människor och samhället.


Läs mer: Träpriset

Träbyggnadskansliet


Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen (TMF).

Kansliets verksamhet leds av Susanne Rudenstam. I styrgruppen för Sveriges Träbyggnadskansli sitter Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä, David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen samt Hans-Eric Johansson, senior advisor.

Läs mer: Träbyggnadskansliet

Webbshop


Svenskt Trä arbetar på många sätt och i flera olika forum för att sprida kunskap om trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Här hittar du och kan beställa publikationer inom alla områden.

Läs mer: Svenskt Träs webbshop

Lärportal


Trä är ett av våra viktigaste och förnybara bygg- och inredningsmaterial och användningen ligger på en konstant hög nivå. Allt fler inser träets estetiska, tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Traditionell utbildning möter den digitala världen i vår lärportal. Plattformen är bara ett sätt att sprida kunskapen om trä.

Läs mer: Svenskt Trä lärportal

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-18

Publicerad 2020-05-29

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan