Svenskt Trä

Montera lister och profiler

Här får du information om det som är bra att veta om montering av lister och profiler.

Uppdaterad 2021-11-27

Publicerad 2017-10-01

Lister och profiler

Sortiment

Bygg- och trävaruhandeln har ett rikt sortiment av hyvlade och frästa lister och profiler. Furulist är vanligast men en stor del av sortimentet lagerhålls också i MDF och i flera lövträslag. De vanligaste listerna finns också färdigmålade. Andra listprodukter är dekorset och ornament för dörrar, samt dekorklossar för tak- och golvhörn.

Lister används i inredningssnickerier för bostäder och offentliga rum, vanligen för att täcka materialskarvar i beklädnadsmaterial till golv, väggar och tak samt runt fönster och dörrar. Lister och profiler används också vid inmontering av fast standardinredning som garderober, kökssnickerier och specialinredningar för butiker och kontor.

Äldre inredningsmiljöer har ofta vägg och takytor klädda med ramverk och fyllningar av trä, med en mängd täckprofiler i olika utföranden. Med stor hantverksmässig skicklighet och formkänsla delades vägg och takytor i harmoniska kvadrater och rektanglar.

Moderna interiörer har stora sammanhängande släta ytor uppbyggda av skivmaterial av gips, träspån och plywood. Med inredningslist och träpanel tillför man lätt variation och detaljrikedom till rummet.

Dekorering av ytor på väggar och dörrar underlättas av att det finns färdiga set att köpa. De innehåller lister i olika utföranden samt färdiga hörn och ornament, ofta anpassade till standardmått på dörrar. Dekorativa hörnklossar för golv- och taklister kompletterar och erbjuder ett alternativ till geringssågade hörn.

Övriga lister och profiler behöver dock geringssågas vid hörn innan de monteras. Tänk på att ta till lite extra sågmån vid planering och inköp av materialet. Trälist som inte förvarats i rumsklimat bör konditioneras genom förvaring i rummet någon vecka före montering.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Spik och skruv


Dyckert. Vanligen spikas list med räfflad trådspik med försänkt huvud, så kallad dyckert. Den används vid dold spikning eller när man vill försänka spikhuvudet i träet.


Panel- och listskruv. Skruv med försänkt koniskt huvud kan också användas. Till lister av lövträ och MDF är förborrning och försänkning av hål ett krav för att inte spräcka listen. Det gäller för övrigt alla material vid infästning nära ändyta.

  
Listnål. Listnål är en mycket smal, rund, lätt konisk spik utan huvud. Används till tunna lister och profiler.

Till färdigmålad standardlist finns dyckert och panel- och listskruv med vitlackat huvud.

Användningsområden

Här visas hur några standardlister används i ett rum. Sockellist täcker springan mellan golv och väggmaterial. Den är också använd som sockel till en bokhylla. Bröstlist täcker den halvhöga väggpanelens överkant. Ramlist används till tavelramar men också till andra ramar såsom jalusidörrblad, fönsterluckor samt radiatorskydd. Smyglist täcker kanter i en utbyggd fönsternisch. Foder används runt fönster och dörröppningar. Taklist eller skugglist täcker skarv mellan vägg och takbeklädnad. Takytan, slutligen, är försedd med en dekorlist som har svängda hörn och rosett.

Bröstpanel

Bröstpanel, eller boasering, kallas halvhöga väggpaneler. De stående spontade panelbrädorna kan spikas direkt på en trävägg eller som här på vågräta spiklister. Panelbrädorna spikas osynligt på ena kanten med speciella spikbleck/panelclips eller dyckertspik. Underkanten täcks av en sockel. När panelbrädorna fästs direkt på träväggen kan de stå direkt ovanpå sockeln. I överkant spikas en bröstlist. När den inte når ända in till väggen behövs en extra passlist och en foglist.

Vid ny golvbeläggning mot en fin, gammal målad sockel kan en kvartslist spikas utanpå sockeln.

Väggpanel

Så här kan en kal väggyta dekoreras. Underst byggs en hög sockel bestående av sockellist, fyllning och en bröstlist. Upptill vid tak sitter en hålkälslist och en foglist eller profilerad dekorlist horisontellt runt rummet. Ytan däremellan delas in med rutor av lister.

Underlägg av spillbitar

Spillbitar av bröstlisten har här använts till ett underlägg. Det är fyra stycken kakelplattor som limmats på en bit spånskiva. Alla skarvar ska vara täta och utan fogmassa. Bröstlisten spikas som ram runt underlägget.

Dörr

Några förslag på utsmyckningar av dörrblad med släta fog- eller dekorlister. Dörrfoder kan också monteras med dekorplattor som ersätter geringssågade hörn.

Garderob

Garderobens dörrblad kan förses med en spegel i helfigur. Spegeln hålls på plats med falslister. Garderobssidorna kan också få inramningar. Listerna kan även användas för att rama in en tapet eller ett färgfält.

Skåp

Ett vanligt väggskåp för kök kan bli en vacker solitär med glasad vitrindörr och lister i över- och underkant.

Den släta luckan kan också dekoreras med horisontella eller vertikala lister.

Stor väggspegel

En stor spegel kan tillverkas av kraftiga allmogefoder och en falslist som håller spegelglaset på plats på ramens baksida. Spegelns överkant har fått en halvrundel som dekor. Vi har använt tredelade spegelglas från väggspegelsystemen som var så populära på 1970- och 1980-talet.

Bokhylla

Släta vita bokhyllemoduler från de stora möbelvaruhusen får dubbla skåpsidor när de ställs samman. Vi har täckt och dekorerat dessa med halvrund- och fyrkantslist.

Verktyg

De vanligaste handverktygen för att mäta, såga, spika eller skruva behövs, samt vattenpass för att kontrollera att lister inte hamnar snett.

Måttband, tumstock, penna och snickarvinkel är andra nödvändiga verktyg, liksom fintandad såg (byggsåg), tving, kniv, fil, sandpapper och spackel. För uppsättning behövs slutligen hammare, hovtång, spikdrivare och mejsel.

 

Geringslåda behövs för att såga raka kapsnitt. Styrspår finns för sågning i 45°, 60° och 90° vinkel. Geringslådan i trä har ett anhåll på undersidan som fixerar lådan mot en bordskant vid sågning. Listen fixeras med tving och fingrar mot geringslådans ena insida vid sågningen.

 

Geringssåg med fast såg och anhåll helt i metall ger större precision vid kapning. Den är ställbar i olika kapvinklar. I större inredningsprojekt, sparar en elektrisk kap- och geringssåg mycket tid.

 

Ramhörntving är ett bra hjälpmedel vid tillverkning av ramar till tavlor. Efter geringssågning av ramens fyra sidor kan ett hörn i taget fixeras för limning och spikning. Tvingen kan skruvas fast på arbetsbänk, vilket underlättar spikning av ramhörn. 
Observera Tänk på att mätning ska göras på ramsidornas insida, i falsspåret, där tavlans ytterkanter ska sitta.

 

Dold spikning med dyckert. Slå i spiken med hammare tills 2 – 3 mm återstår. Driv in spiken sista biten, in i träytan, med en spikdrivare. Förborra alltid spikhål nära listens ändyta, så undviks sprickor.

 

Det cirka 2 mm nedslagna spikhuvudet kan spacklas över med spackelspade av metall. Spackelpasta för trä används. Det ska fylla spikhålet. Efter torkning kan spackelytan slipas jämn före målning. Plastiskt trä finns också i olika träfärger. Det används utan övermålning.

 

Förborrning av spik eller skruvhål behövs alltid vid hårdare träslag som teak eller ek. 
Markera centrum för borrhålet med en spik eller syl och håll fast listen mot underläggsklossar vid borrningen.

 

Risken för sprickor minskas också om spiken ”dövas”, det vill säga att man slår spikspetsen trubbig. Ett annat snickartrick är att med en tång nypa av spiken så att den får en mejselliknande spets. Mejselspetsen ställs tvärs längdriktningen på listen så att fibrerna ”skärs av” när spiken slås in.

Spikhuvudet kan också klippas av innan islagning av sista biten. Använd en hovtång som ger en vass mejselliknande klippyta kvar på spiken. Den ska vara riktad tvärs listens längdriktning eller träfiberriktning för att undvika att liständen spräcks. Hovtången används också till att dra ut spik som slås krokig. Tänk på att använda en träbit som skydd mot tryckmärken i listen.

 

Stumfog kan göras i innerhörn på golvsockel eller taklist. Den ena listen får gå rakt mot vägghörn och den andra skärs till i ändytan med en slöjdkniv. Använd kniven genom att arbeta från kroppen och ha skyddshandske på handen som håller fast listen.

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-11-27

Publicerad 2017-10-01

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan