Svenskt Trä

Bygg en pergola

Här får du tips om hur du bygger en pergola i limträ.

Uppdaterad 2021-05-27

Publicerad 2020-06-24

Pergola perspektivbild
Perspektivbild

Pergola långsida
Bild från långsida

Pergola kortsida
Bild från kortsida

Pergola perspektivbild med mått
Perspektivbild med mått

Pergola uppifrån
Uppifrån

Pergola sprängskissSprängskiss

Pergola miljöMiljöbild

Steg för steg

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-27

Publicerad 2020-06-24

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan